CHỊ HOÀNG ĐIỆP (HCM)

Mình đã đến thực hiện và rất hài lòng về kết quả. Chiếc mũi của mình giờ đã thanh tú và hài hòa với khuôn mặt hơn rất nhiều.

CHỊ HOÀNG ĐIỆP (HCM)