Em Nguyễn Oanh

 
Em cảm ơn Mỹ Viện và bác sĩ rất nhiều ạ.