TẾT ZÍ TẬN MÔNG RỒI

 Hoa Đào Đã Nở - Sao Môi Nàng Chưa Đỏ Mọng ? 
Đến ngay Viện Thẩm Mỹ Văn Trường Phun Môi Mày nào.
Trước sau gì cũng phải đi. Đi Trước còn Nhận Ưu Đãi nhé các tình yêu.

 

Viện Thẩm Mỹ Văn Trường
67 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng
☎0907405678 - 02363.506.507

P.Perfect Brows
- Hairstrokes
- Ombre
- Softbrows
- Powderbrows
P.Luxury Lips
- DiamondLips
- Luxuriouslips
- CrystalLips
- MagicLips
P.Magic Eyes
- StardustTechnique
- MagicEyeliner